առաւել

առաւել

Dasnabedian 1995: 417

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 16,8 Colophon 1,40
adverbe: plus, davantage

freq: 2

(in: եւս առաւել)

Dasnabedian 1995: 432

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 16,8
combien plus, à plus forte raison

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՌԱՒԵԼ — (ա.) NBH 1 0296 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ԱՌԱՒԵԼ ԱՌԱՒԵԼ ԵՒՍ. περισσός, περισσώτερος abundans, amplior, major, κρείσσων կամ κρείσσον melior, ius Աւելի. յաւելեալ. աճեցուն. մեծ. շատ. սաստիկ. էւել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՈՐՉԱՓ 2 — ( ) NBH 2 0536 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c մ. ὄσον, καθ’ ὄσον, ὦς, καθάπερ, πόσον; πόσα; quantum ut, sicut, quasi, quantum? իբրու Որով չափով. ի նշանակ համեմատութեան յո՛ր եւ է կարգի՝ առանց հարցման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՒՍ — ( ) NBH 1 0705 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c շ.մ. ἕτι etiam, adhuc, quoque, amplius, ultra որպէս թէ՝ Եւ սա. եւ այս. այսինքն Նաեւ. այլեւ. տակաւին. ա՛յլ աւելի. եւ այլ առաւել. ա՛լ. ... *Եւ բուսոյց եւս: Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԱՆ — ( ) NBH 2 0977 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c նխ. հյց. խնդ. (յորմէ Քանակ, Քանի, Այսքան, եւ այլն. լծ. լտ. գուամ. եւ հյ. գո՛յն.) Առաւել կամ նուաց՝ ըստ համեմատութեան, հանգէտ բաղդատական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԱՆԻ — (նւոյ կամ նոյ, նիք, նեաց.) NBH 2 0979 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ՔԱՆԻ՛. πόσος quot? quantus? Որպէս հարցական, եւ իբր հարցական, Ո՞րչափ, ո՞րքան թուով. ո՞րքանիք. քանի՞ հատ, ո՛րչափ. ... *Քանի՞… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԱՆԻՕՆ — ( ) NBH 2 0980 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c ա. ՔԱՆԻՕՆ կամ ՔԱՆԻ՛ՕՆ. Որ ըստ յն. ասի, Ո՞ր, ո՞ր այն. τίς; τίνες qui, quaenam? Քանի՛ արդեօք. ո՞րքան. ո՛րչափ. որպիսի՛ (ո՛չ կազմի ʼի Քանի՛ եւ օ՛ն. այլ ʼի Քանի՞, քանեաւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅՈՅԺ — ( ) NBH 2 0368 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c մ. (իբր ՛յոյժ. ուժով. ռմկ. իժով ). λίαν, σφόδρα, πολύ, πολλά, πολλοῦ, ἑπὶ πολύ, περισσῶς valde, valide, nimis, multum, vehementer, admodum եւն. Ուժգին. սաստկապէս. կարի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՏԻ 2 — ( ) NBH 2 0873 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c մջ. ՏԻ՛. Աղէ՛. հա՛պա. տի՛ր. քե՛զ ասեմ. տէ՛, տէ՛հ, տեյինտի. յն. տի՛. *Սպառնականն (մակբայ) տի՛ր. տի՛. Թր. քեր.: *Տի՛ (կամ տի՛ր) կա՛ց մնա՛ ինձ. Երզն. քեր.: (Իսկ Սարգ. յհ. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԴՈՅ — ( ) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ԱԶԴՈՅ (որ առ յետինս առաւել գրի Ազդու.) καίριος, κυριώτατος , temoestivus, opportunus Ազդող, եւ Աստոյ. Ներգործօղ զօրութեամբ եւ հաստատութեամբ. կարի դիպող. կարեւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԱՆՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0715 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c ն. եւ չ. ὐπερβάλλω, προσυπερβάλλω excello, exupero եւն. Անցուցանել զչափ. այսինքն զանցանել. գերազանցել. առաւել լինել. անցունել, վեր անցնիլ, վեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՆՉ — I. ( ) NBH 1 0854 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Անհոլով, որպէս մասնական անուն իմն. որոյ եւ մուրացածոյ հոլովքն անկ են եւ սմին. τις, τι quoddam, aliquid, aliquot; ullus, a, um. մէկ, մը, իք մը, քանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.